Prijava | Odjava

Pet planet / Kontakt

 • FCR Media Online d.o.o.
 • 10000 Zagreb, Republike Austrije 1/III
 • Tel.: 01/48 10 576, 48 11 228
 • Faks: 01/48 72 471
 • E-mail: info@petplanet.hr
 • www.petplanet.hr
 • Matični broj: 1347713
 • Registar: Trgovački sud u Zagrebu
 • OIB: 62996554106
 • MBS: 080207219
 • Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 351.800,00 kuna
 • Direktor: MIHAI CRISTEA
 • Poslovni račun: ZAGREBAČKA BANKA d.d., HR7923600001101211721